Herkes kolay kolay “Şeyhim” diyemez

Kendine münhasır vadesi varmış.

O ağır cübbeyi herkes giyemez

Çoğunun giymekte didesi varmış.

 

Madem ki şeyh olmak burada meram;

Şeyhinden müride olurmuş ikram.

Bu dini bilmeyen dese de haram;

Şeyhinin sunduğu badesi varmış.

 

Badesiz şeyhlerin bir rolü yokmuş,

Ondandır bu işin kontrolü yokmuş.

Badenin zerrece alkolü yokmuş;

Yani en doğalı, sadesi varmış.

 

Anlamadım bu nasıl bir inayet?

Deyin hele nerde yazar bu ayet?

Bu ülkede ne iş yapar Diyanet?

Bunların ne biçim midesi varmış.

 

Uyarmaya ne gerek var arifi,

Anlayan anladı bak bu tarifi.

Bindebir tanımaz bu maarifi

Beyninde ayrı bir idesi varmış.

 

11.04.2016

Ozan Bindebir

 

Açıklama: (TDK Sözlük)

 

Münhasır: Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus

Vade: Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil

Dide: Göz

Meram: İstek, amaç, gaye, maksat

Sade: Yalın, katkısız, sadece

İnayet: İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf

Maarif: 1- Bilgi ve kültür, 2- Öğretim ve eğitim sistemi

İde: Düşünce