Yüklenip de dert yükünün ağrını,

Kırk günde bir gülen varsa o benim.

Pençe vurup dövünerek bağrını,

Sinesini delen varsa o benim.

 

Gamlı gönlü hoş edemez eceler;

Uçuşurken beyindeki heceler.

Dertlerini yazmak için geceler,

Uykusunu bölen varsa o benim.

 

Aşk od’una yüreğini dağlayıp,

Matem günü gibi kara bağlayıp,

Köşelerde sessiz sessiz ağlayıp,

Gözyaşını silen varsa o benim.

 

Bindebir’im siyah saçım aklaştı,

Yavaş yavaş ömrüm sona yaklaştı,

Kara toprak kazma ile koklaştı;

Yaşamadan ölen varsa o benim.

 

29.04.2016

(4+4+3)

Ozan Bindebir