Dünyanın en ucuz şeyi,

Ozanlık para etmiyor.

Bekliyorlar ölsün deyi,

Ozanlık para etmiyor.

 

Yaraya vursan neşteri;

Diyorlar halkın çoştarı…

Bulamıyorsun müşteri;

Ozanlık para etmiyor.

 

Zalimin zulmünü yersen,

Canını Hak için versen,

Sokakta ölsen gebersen;

Ozanlık para etmiyor.

 

Halkın dilde sözü olsan,

Bir aydınlık yüzü olsan,

Hem kulağı, gözü olsan;

Ozanlık para etmiyor.

 

Bir kulp kulak takıyorlar,

Gerekirse yakıyorlar,

Ya bir kurşun çakıyorlar;

Ozanlık para etmiyor.

 

Bindebir inme derine,

Zul getirme kaderine,

Ödül koysalar ser’ine;

Ozanlık para etmiyor.

 

08.08.2016

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Zul: Başa bela.

Kulp: (Mecazi anlamı) Uydurma sebep, bahane. (Şiirdeki anlamı)

Çoştar: Her işe burnunu sokan, fazla atılgan. (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ser: Baş.