Gördüğümüz şu rüyaya,

“Hayır” de ki hayır olsun.

Rezil olma tüm dünyaya,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Arıyorsak bir esenlik;

Özgürlükte olur şenlik.

Tek kişiye egemenlik…

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Çabasına hele bakın!

Başkanlığı; kılıca kın…

“Hayır” dersen sonu yakın,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Halkım iyi düşün ve tart!

Kimse bize koşamaz şart.

Zorbalığa kırmızı kart;

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Kendinde gör iradeyi,

Ona göre kullan rey’i!

Almak için ifadeyi,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Bize yeter güçlü Meclis

İstemeyiz Başkan, Reis.

Özgürlüğe gelir beis;

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Bu hesap bir başka hesap,

Karışmasın samanla sap.

Her taraftan türer kasap,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

“Bireyim” de, yaz listeme

Henüz varken hak isteme.

Denetimsiz bir sisteme,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Cumhuriyet; bir servettir,

Ata’mızdan emanettir.

Onu yıkmak cehalettir;

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Kalkar güçler ayrılığı,

Gör o zaman sayrılığı…

Sök at ayrı, gayrılığı;

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Demokrasi gitse güme,

Kime fayda sağlar, kime?

Bilimsiz bir eğitime,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Haklar bir bir budanıyor,

İnsan olan utanıyor.

Bu kendini ne sanıyor?

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Atatürk’te olmayan hak,

Var mı buna bir müstahak?

Yasamızda yok olanak,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

Yıkmak için tahtı, tacı

Zehir içsek gelmez acı.

Bindebir’e darağacı,

“Hayır” de ki hayır olsun!

 

21.01.2017

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Rey: Oy

Beis: 1. Engel, uymazlık. 2. Kötülük, zarar.

Sayrı: Hastalık

Müstahak: Hak etmiş, hak kazanmış, layık