Hevesim kalmadı yalan dünyada

Yaşıyorum gibi oyalar beni.

Nefesim tükendi, çıkmaz feryada

Batırır al kanda, boyalar beni.

 

Ölür gider isem gurbet ellerde

Ya deniz dibinde, ya da bellerde…

Sessiz çığlık gibi suskun dillerde;

Kim bilir kimlerden duyalar beni.

 

Götürürler ise gerçek sılama,

Bir fırsat versinler gözü elâma…

Biraz geri dursun âlim, ulema

Yârin gözyaşıyla yuyalar beni.

 

Doğduğum gün gibi beze beleyip,

“Gayri kara toprak yâridir” deyip,

“Üryan geldi” diye üryan eyleyip,

Haramiler gibi soyalar beni.

 

Bir canlı katledip; can vurmuş gibi,

Zalimin yanında yan durmuş gibi,

Bindebir de sanki güngörmüş gibi,

Işıksız hücreye koyalar beni.

 

05.02.2017

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Üryan: Çıplak

Yumak: Yıkamak.

Yan: Taraf

Güngörmüş: 1. İyi yaşamış 2. Mutlu, güzel hayat sürmüş.