Uzak değil, gelen en ilk seçimde

Burnunuzu sürteceğiz bilin ha!

Çok kuvvetli his uyandı içimde,

Karanlığı yırtacağız bilin ha!

 

Boyunduruk altındaki ikizler,

Korkusundan dört tarafı dikizler.

Sıkı durun köpe sıçan öküzler,

Nodulları dürteceğiz bilin ha!

 

Ey! Çekerek meydanlarda bağırdın,

Hak, hukuka, adalete sağırdın…

Seksen milyon halktan sanki ağırdın,

Ölçeceğiz, tartacağız bilin ha!

 

Tam burada sona erdi etabın,

Kandırmaya yetmeyecek hitabın.

Hep hayalî masal dolu kitabın,

Sayfasını örteceğiz bilin ha!

 

Karga iken bülbül gibi şakımak,

Bokböceği iken ipek dokumak…

Kolay değil halka meydan okumak;

Karizmanı kerteceğiz bilin ha!

 

Ayrışmadan birleşerek meydanda

Emekçiler, saf tutarız bir anda.

Bindebir’im direnerek her yanda,

Milyon milyon artacağız bilin ha!

 

02.04.2018 – (4+4+3)

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Köp: 1. Kağnı arabalarının ön ve arkasına enlemesine konulmuş iki uzun ve yassı tahta. 2. Kağnı arabaları sap taşırken ok arasına konulan parmaklıkları birbirine bağlayan parça.

Nodul: Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi.

Etap: 1. Aşama. 2. Adım.

Bokböceği: Kınkanatlılardan, genellikle otçul memeli hayvanların gübrelerinde yaşayan ve onların gübreleriyle beslenen bir böcek…

Kertmek: Yontmak, çizmek, kertik yapmak