Kime ne faydası var savaşların?

Yaşamayı böyle zor eylemeyin!

Gezegende hayat bitecek yarın,

Özgürlüğü tutsak, tor eylemeyin!

 

Bülbüller gülüne şakısın bağda,

Her canlı özgürce dolaşsın dağda.

Hayvanın hayvanı sevdiği çağda;

İnsanlığı göze hor eylemeyin!

 

Tükenir enerji, kalmaz dermanlar

Bombaların gücü insan harmanlar.

Kirlenir denizler, yanar ormanlar;

Yakıp tabiatı bor eylemeyin!

 

İnsandan insana atılır tokat

Milyonlarca ölü, milyonlar sakat.

Dünya nimetleri yetişir fakat

Bozup doğasını çor eylemeyin!

 

Bindebir’im beni duysun zalimler

Bitsin işkenceler, bitsin zulümler.

İnsanlık öldükçe artar ölümler,

Yüreklere düşen kor eylemeyin!

 

06.04.2018 – (6+5)

Ozan Bindebir

Açıklamalar (TDK Sözlük – Şiirdeki anlamı)

Tor: Sık gözlü ağ

Hor: Değersiz, önemi olmayan, aşağı

Bor: İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak

Çor: Hastalık

Kor: Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert