Düşünmeden el sözüne uyanlar,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

Şeriatı savundukça bayanlar,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Cahillerin “ben bilirim” demesi,

Zenginlerin yoksul hakkı yemesi,

İnsanların akıllanmaz semesi,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Şapşal olup kendisine güldüren,

Sevgisinden sevdiğini öldüren,

Düşmanı dost, dostu düşman bildiren,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Âdem- Havva zırvasıyla avunan,

Bilim dışı bu savları savunan,

Bu asırda ateş yakar kav’unan,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Sabah yese akşama yok yemeği,

Patronlara heba eder emeği,

Boğazına takar yağlı ilmeği,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Yediği yok pastırmaya poy atar,

Arpa olsa bir karışlık boy atar,

Beyinsiz çok hırsızına oy atar,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Çıkarı yok koşar kirli savaşa,

Emperyalist güçlerine bir maşa…

Böylesinden ne er olur, ne Paşa

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

Bindebir’im ele aldım neşteri,

Doğru söze bulamadım müşteri.

Yine benden haklı çıktı müfteri,

İşte bunlar öldürecek vah beni.

 

09.06.2018 – (4+4+3)

Ozan Bindebir

*

Açıklamalar (TDK Sözlük):

*

Seme: (sıfat)Sersem, ahmak, alık

Şapşal: 1. (sıfat) Aptalca davranışlarda bulunan, alık (kimse)

Sav : 1. (isim), hukuk İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava 2. (mantık) Tanıtlanması gereken önerme, tez

Kav: (isim)Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde

Poy: (isim, bitki bilimi) Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 santimetre yüksekliğinde, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum)

Müfteri: (sıfat)Karalamacı