Yüzünüze basa basa dolaştım,

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

Patika yollardan yâre ulaştım,

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

 

Çiğdem, nevruz söktüm, mantar topladım

Bağrınıza kazma, kürek sapladım

Neşelendim tepenizde hopladım

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

 

Siz ekin verdiniz, ben tırpan biçtim

Harmanı savurup daneyi seçtim

Sizin gözyaşınız sulardan içtim,

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

 

Koyun, kuzu seçtim her bahar ile

Gizli buluşurduk nazlı yâr ile

Bizi gizlediniz yağmur, kar ile

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

 

Kuşburnu topladım, dağ armut yedim,

Kurşun gibi sağlam palamut yedim,

Biraz engininde sarı dut yedim,

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

 

Bindebir’im şimdi gurbette kaldım

Bir gün döneceğim, çünkü bunaldım

Kelepirden iki metre yer aldım,

Hakkınızı helâl edin ey dağlar!

 

05.05.2020

Ozan Bindebir