Ye bakalım çekirgeyi, güveyi

Kırkayağı, solucanı, meyveyi

Yağsız tavuk, yumurtayı, sebzeyi

Kustururlar bir gün kibirli kirpi!

 

Yedi bin dikenin sanki ok gibi

Ayakların ya var ya da yok gibi

Uykuya yatarsın kışın tok gibi

Sustururlar bir gün kibirli kirpi!

 

“Ak göğüslü kirpi türü” diyorlar

“Böylesinden tam bir sürü” diyorlar

Seni de “hepsinden iri” diyorlar

Pustururlar bir gün kibirli kirpi!

 

Karanlık geceyle hemhal olursun

Sana süt verseler, ishal olursun

Sarhoş gibi şöyle bir hal olursun,

Kıstırırlar bir gün kibirli kirpi!

 

Usanmadın bahçelere talandan,

Yumuşak karnını koru yılandan,

Senin kitabını bin bir yalandan,

Bastırırlar bir gün kibirli kirpi!

 

Bindebir’e suratını asarak,

Bakıp durma gözlerini kısarak,

Gevşetirler seni suya basarak,

Kestirirler bir gün kibirli kirpi!

 

21.08.2021

Ozan Bindebir