Ata’mızın ülküsü:

Çağdaşlığın türküsü…

Bir kuruluş öyküsü;

Cumhuriyet ne güzel!

 

Yaşadıkça saygılı,

Hiç olmayız kaygılı.

Kutlu olsun yüzyılı;

Cumhuriyet ne güzel!

 

İlkeleri Ata’nın:

Temel taşı vatanın…

Örneği kaç Kıta’nın;

Cumhuriyet ne güzel!

 

Kimsesizin kimsesi,

Aldığı her nefesi…

Halkımızın gür sesi;

Cumhuriyet ne güzel!

 

Doksan milyon can bizim,

Yarınla şu an bizim!

Şeref bizim, şan bizim;

Cumhuriyet ne güzel!

 

Üzüntüde, kıvançta

Beraberiz sonuçta.

Özgürüz her inançta;

Cumhuriyet ne güzel!

 

Kadın, erkek eşitiz

Bütün ülke olduk “biz”.

Bunu böyle biliriz:

Cumhuriyet ne güzel!

 

Hakkımızdır yaşamak…

Yasamızda doğal hak.

Türk’üz: Özgür ve mutlak;

Cumhuriyet ne güzel!

 

İmtiyazsız, sınıfsız…

Bilim ile aldık hız.

Çağdaş yaşar kadın, kız

Cumhuriyet ne güzel!

 

Asrın Dünya Lideri:

Ata’m demiş “İleri!”

Hiç dönüşü yok geri,

Cumhuriyet ne güzel!

 

08.09.2021

Ozan Bindebir

(Yüksel KILIÇ)