Aklını kiraya veren bir insan,

Gerçeği anlatsa düş gelir bana.

Cahilin sözleri üşütür inan,

Temmuz ortasında kış gelir bana.

 

Danesiz harmana denmez mi saman?

İnsan töresidir; yol usul erkân…

Ezeli olmayan zaman ve mekân,

Softa masalları boş gelir bana.

 

Ayrıdır zannetme bedeni ruhtan

Deyince adıma atılır bühtan.

Ne sözler işittim yobaz güruhtan;

Dolu yağar gibi taş gelir bana.

 

Dostun biri akıl, biri bilimdir

Evren renk renk duran ipek kilimdir

Beynim düşünür de söyler dilimdir

Bindebir’im bazen coş gelir bana.

 

03.10.2023 – Ozan Bindebir