Temmuz güneşinde, yaz sıcağında

Gölgemi peşimden sürüklüyorum.

Gönül atölyemde, aşk ocağında

Küllenmiş ateşi körüklüyorum.

 

Bir türlü anlamaz yâr firkatımı,

Gönlü kayalardan, taştan katı mı?

Dolu dizgin sürdüm gönül atımı,

Yârin yaylasına örüklüyorum.

 

Sızlanırken sırma telli saz gibi,

O yâr zulüm etse gelir naz gibi.

Bindebir’im sanki derdim az gibi,

Derdimin üstüne dert yüklüyorum.

 

24.01.2024 – Ozan Bindebir