(Cinaslı)

Yar yüzünde yara ben’de,

Gördüm kaldı yara bende.

 

Bende gönlü var mı bilmem,

Soramadım yar’a ben de.

 

Beni kabul etsin yeter,

Olmaz mıyım yar’a bende.

 

Farzedin ki yüz çevirse,

Savrulurum yara, ben de.

 

14.02.2024

Ozan Bindebir