Suları tersine akıtsan bile;

Geçen zaman geri dönmüyor gülüm.

Sinan gibi mimar olsan nafile;

Düşen taş yerine konmuyor gülüm.

 

Doğan gün ömürden bir gün çalıyor,

Biraz aklı olan bunu biliyor.

Tomurcuklar açıp, gazel oluyor;

Gazeller, tomurcuk sunmuyor gülüm.

 

Bu dünyada her bir şeyin var olsa;

Gönül yâri ister sonu dar olsa...

Yangını söndürmez dağlar kar olsa;

Gönüldeki yangın sönmüyor gülüm.

 

Yaralar içinde yer eder derin,

Ecel gelir bir gün olmaz haberin.

Yıpranır, yakılır gönül defterin;

Küle kibrit çalsan, yanmıyor gülüm!

 

Bindebir’im derki şu hale bir bak!

Sadık yâr olanda, visale bir bak!

Yanan mumda alev, misale bir bak:

Üşüyor, titriyor, donmuyor gülüm.

 

02.03.2016

Ozan Bindebir

 

Açıklama: (TDK Sözlük)

Visal: Kavuşma