Çağdaşlığı şiar etmiş kendine,

Alın teri bade içmiş Çağdaşî.

Sevgi örmüş her şiirin bendine,

İnsanlığa çığır açmış Çağdaşî.

 

Ne söylese sözlerinde samimi,

Alabora etti gönül gemimi.

Seslenişi erenlerin tamimi,

Yine lal-ü gevher saçmış Çağdaşî.

 

Aşıkları tanır oldum sözünden,

Işıltısı belli olur gözünden…

Sözlerini süzer söyler özünden,

Kendisinden yine geçmiş Çağdaşî.

 

Gün geçmez ki çatar bozuk düzene,

Sazındaki teli okşar tezene.

“Haydi uyan!” Diyor candan bezene,

Uygarlığı hedef seçmiş Çağdaşî.

 

Bindebir’in sözü medih sanmasın,  

Riya derse, adımı hiç anmasın!

Hiçbir gönül nefret için yanmasın!

Sevgi ekip sevgi biçmiş Çağdaşî.

 

09.03.2016

(4+4+3)

Ozan Bindebir

 

Açıklama: (TDK Sözlük)

Tamim: Genelge, sirküler

Lâl: Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş

Gevher: 1-Bir şeyin özü, maya, cevher. 2. Değerli süs taşı, mücevher.

Medih: Övme, övgü.

Riya: İkiyüzlülük.