İki cambaz aynı ipte;

Biri düştü, biri kaldı.

Çakal gibi aynı tipte;

Biri deşti, biri daldı.

 

İkisi de bir zamanlar,

Aynı yerde elemanlar…

Önlerinde bol samanlar;

Biri “çüş”tü, biri mal’dı.

 

Milyar etti düzineyi,

Fırın sandı kuzineyi.

İzinsizce hazineyi;

Biri eşti, biri aldı.

 

Bindebir’e zulum gibi,

Tokmak indi kolum gibi.

Karadeniz tulum gibi;

Biri şişti, biri çaldı.

 

07.09.2016

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Deşmek: Oymak, delmek, yara açmak, içini açmak, karıştırmak, kazmak

Çüş: Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz (Eşek)

Mal: Büyükbaş hayvan (Şiirdeki anlamı)

Düzine: Aynı cinsten on iki parçanın oluşturduğu takım

Kuzine: Hem ısıtmaya hem de üzerinde veya içinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası

Eşmek: Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz kazmak