(İstidrâk Sanatı)

 

Gıptayla bakarım sadakatine;

Asla terk etmedin nefreti, kini.

Katlandın da bütün meşakkatine;

Ne güzel savundun mezhebi, dini.

 

Yoksulluk içinde diktin sarayı,

Nereden de buldun bunca parayı?

“Ak” gösterdin kurum gibi karayı,

Kendine bent ettin Şeytanı, cini.

 

Sevgiden tarafa dönüp bakmadın,

"Kulu yaktı" derler, külü yakmadın.

Yoldan çıksan bile yaldan çıkmadın,

Köpek de unutmaz öz sahibini.

 

Yalnız kalmasan da oldun tek adam,

Hakkını bahşetsin O yüce Hüda’m.

Bindebir methinden alırım gıdam,

Ondandır yaparım senin methini.

 

05.10.2016

Ozan Bindebir