Yanlışa düşüp de olma madara!

Gözlenirsin amma haberin olmaz.

Çekerler filmini girme radara!

İzlenirsin amma haberin olmaz.

 

Keserler yolunu, korlar takozu,

Sana galip gelir feleğin kozu.

Gülsuyu diyerek verir narkozu,

Bizlenirsin amma haberin olmaz.

 

Ömür kuşun sanki uçar sırlaşır

Yürek nasırlaşır, el nasırlaşır.

Şakağında siyah saçın kırlaşır,

Sızlanırsın amma haberin olmaz.

 

Dünya meşakkati denen hasmından,

Ecel ayırt eder canı cisminden,

Seçilirsin bacı, kardeş, hısmından;

Yozlanırsın amma haberin olmaz.

 

Bu sözlerim belki  gider ağrına,

Sultan olsan kimse uymaz çağrına.

En sadık yar seni basar bağrına,

Gizlenirsin amma haberin olmaz.

 

Yaşın seksen olsun, farzet ki doksan

Ne kadar yaşasan yine de noksan…

Bindebir olursun yer ile yeksan,

Düzlenirsin amma haberin olmaz.

 

28.11.2016 – (6+5)

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Madara: Kötü, sevimsiz.

Biz: Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ.

Meşakkat: Güçlük, sıkıntı, zorluk, zahmet

Hasım: Düşman

Yozlanmak: Seçilmek, ayırt edilmek. (Yöresel)

Yeksan: 1. Düz. 2. Bir, aynı düzeyde, eşit.