Yıllarca seslendim ben bir zümreye,

Anlamaz kullara harsam var benim.

Kaç kez Hacca gittim, kaç kez umreye,

Cennette kaç dönüm arsam var benim.

 

Mal melali satıp girsem de borca,

Bir parça toz oldum katıldım harca.

Gösterişe namaz kıldım yıllarca,

Daha toplanacak parsam var benim.

 

‘Hiç yetişmez oldu param’ desem de,

‘Feleğinen bozuk aram’ desem de,

Her ne kadar ‘faiz haram’ desem de;

Kapalıçarşı’da borsam var benim.

 

Kocaman bir devlet devrilse bile,

Ülkenin düzeni evrilse bile,

Yörüngeler terse çevrilse bile,

“İman gücü” denen forsam var benim.

 

Bindebir’im şimdi attım yalanı,

Eşek kaçtı yine düştü palanı.

Modullarım tembel öküz olanı,

Elimde üç metre marsam var benim.

 

03.12.2016 – (6+5)

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük- Şiirdeki anlamı)

Zümre: Topluluk, takım, grup, camia.

Harsa: Kızgınlık, öfke

Parsa: Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para

Evrilme: Fizik, kimya: Amonyak gibi şemsiye biçimli özdeciğin tersyüz olması.

Forsa: Hız, coşkunluk

Modul: Hayvanları dürtmek için kullanılan ucu çivili değnek ya da değneğin ucundaki çivi, nodul.

Marsa: Çifte koşulan öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek, üvendire, gönder