Düşünerek en inceden;

Müspet bilimi linç eden,

Din eksenli düşünceden,

Çıkamadık gitti Usta!

 

Patronların planından,

İşçi hakkı çalanından,

Türlü türlü yalanından,

Bıkamadık gitti Usta!

 

Artı değer kapa kapa;

Gelmez olur ipe sapa.

Hortumuna bir kör tıpa,

Tıkamadık gitti Usta!

 

Sömürücü çıkarını,

Halk düşmanı tüm varını,

Emperyalist duvarını,

Yıkamadık gitti Usta!

 

Bindebir’im derim şunu:

Bozmadan dik duruşunu,

Kompradora kör kurşunu,

Sıkamadık gitti Usta!

 

01.03.2017

Ozan Bindebir