Alamadım bir tek çiğit,

Evde bir baş kelem kaldı.

Var mı benim gibi yiğit?

Elimde boş filem kaldı.

 

Kader ile olmaz bağıt,

Belki en çok çilem kaldı.

Dilimde her sözüm ağıt,

İçerimde elem kaldı.

 

Gönül der “masayı dağıt!”

Ne mey, ne de âlem kaldı.

Bindebir’e bir boş kâğıt,

Bir tükenmez kalem kaldı.

 

14.02.2018

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: TDK Sözlük (Şiirdeki anlamı)

Çiğit: Çekirdek

Kelem: Lahana

Bağıt: Sözleşme

Elem: Acı, üzüntü, dert, keder

Âlem: Eğlence