Saray soytarısı “yuh” çekmiş bana

Haksızlık mı yaptım bir garibana?

Zalimi bırakıp mazlum insana,

Çatan kim’se işte ona yuh olsun!

 

Bir de “âşık” diye vermişler ruhsat

Böyle ağız olmaz, zannettim makat.

Çatlak zurna gibi her zaman sakat,

Öten kim’se işte ona yuh olsun!

 

Halkın vergisiyle giyip ihramı,

Karıştırıp rüşvet ile ikramı,

"Müslüman'ım" deyip her gün haramı,

Yutan kim’se işte ona yuh olsun!

 

Ucuz mu geliyor yoksulun kanı,

Sömürür mü insan olan insanı?

Yetmez gibi parsel parsel vatanı,

Satan kim’se işte ona yuh olsun!

 

Yoksul yılda yemez bir kilo eti,

Açlığına kılıf etmiş diyeti.

Servetine yine kat kat serveti,

Katan kim’se işte ona yuh olsun!

 

Bindebir’im bunlar Saray uşağı,

Ozan mı sayarım böyle yavşağı?

Memleketi çekip yardan aşağı,

Atan kim’se işte ona yuh olsun!

 

11.02.2018

Ozan Bindebir