Sen gidersen suna boylum,

Hayat bana zehir olur.

Yanar bağrım oylum oylum,

Gözüm yaşı nehir olur.

 

Sürer böyle birkaç sene,

Sinem yanar tüter gene,

Gözüm yaşı bir engine,

Gider dolar, bahir olur.

 

Hem gündüzüm, hem de gecem

Sen olursun dilde hecem.

Sen gidersen gönül Ece’m,

Mecnunluğum zahir olur.

 

Sözüm sana fayda etmez,

Öyle iken sevdam bitmez,

Yorgun dizim yola gitmez,

Kavuşmamız tehir olur.

 

Bir umut ver maşuğuna,

Ben koşarım ışığına…

Sen bak o gün âşığına,

Yar sevmekte mahir olur.

 

Özlemini etme zulüm,

Ben bülbülüm, sen de gülüm…

Ayrılıktır asıl ölüm,

Bindebir’e ahir olur.

 

14.05.2019

Ozan Bindebir

 

Açıklamalar: (TDK Sözlük)

Gene: Yine

Bahir: Deniz

Ece: 1. Güzel kadın “ 2. Kraliçe.

Zahir: 1. Açık, belli. 2. Dış yüz, görünüş.

Tehir: 1. Sonraya bırakma, erteleme. 2. Geciktirme.

Maşuk: Sevilen, âşık olunan erkek

Mahir: 1. Becerikli, yetenekli. 2. Uzman, işini iyi bilen, usta. “

Ahir: 1. Son, sonraki. 2. zf. Sonra, en sonra, sonunda…