Yobazların yalan yanlış sözüne,

Secde eden sazanlara kızarım.

Asırlardır dönememiş özüne,

Böyle beyni hozanlara kızarım.

 

Kimisine sefa oldu sefalet,

Ne hak, hukuk kaldı, ne de adalet…

Paçalardan akıyorken cehalet,

Okumadan yazanlara kızarım.

 

Duyduğunu duyan var mı sağırın?

Yavrusunu bilmeyen var sığırın…

Ayakları yere basar ağırın;

Üflemeden tozanlara kızarım.

 

Korkaklara liman olmuş hamaset,

Kendi kendin yer bitirir her haset.

Camilerde yapılırken siyaset;

Yüksek sesli ezanlara kızarım.

 

Ezilirken halkın yüzde doksanı,

Hiç kendinde aramamış noksanı.

Şiir yazar; bozuk dili, aksanı

Sözün bilmez ozanlara kızarım.

 

Araştırdım bilimi de, dini de.

Yere çaldım nefreti de, kini de.

Bindebir’im eleştirin beni de,

Haksız yere kızanlara kızarım.

 

12.07.2019

Ozan Bindebir