Ark edip bağladım gözüm yaşını,

Yüreğime bir köz düştü, sönmüyor.

Gördüm Zemheri’nin kara kışını,

Yüreğime bir köz düştü, sönmüyor.

 

Çok oldu geçeli, ömrüm baharı

Soldu gonca gülüm, konmuyor arı.

Sanırsın bağrımda cehennem nârı,

Yüreğime bir köz düştü, sönmüyor.

 

Bir güzel sevmiştim yıllar ezeli,

Benim gönlümdeki dünya güzeli.

O yâr benden ayrı gezdi gezeli,

Yüreğime bir köz düştü, sönmüyor.

 

Bindebir’im böyle yanar tüterim,

Kerem’den Aslı’dan daha beterim.

Böyle yana yana bir gün biterim,

Yüreğime bir köz düştü, sönmüyor.

 

01.05.2021

Ozan Bindebir