Amerika, duy sesimi, bak hele!

Sakın bize demokrasi getirme!

İnsan kanı içen obur hergele,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Yerlilere kırım yapıp durdunuz,

O devleti kan dökerek kurdunuz,

Diliyorum viran olsun yurdunuz,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Meşru iken İran’daki Musaddık,

Devirdin ya, dostluğunuz pek sadık.

Müttefik de olsan seni anladık,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Kaç suikast kaç ülkede Başkan’a,

Mısır’daki yaptırımlar bir yana,

Sudan sebep saldırdınız Sudan’a,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Böler; devlet kurar, devlet yıkarsın,

Savaş suçu işler; üste çıkarsın,

Çocuklara dâhi kurşun sıkarsın,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Burnunuzu iyi sürttü Vietnam,

Onursuza, şerefsize, bu ne gam…

Demokrasi vaadiyle katliam,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Hani Saddam Hüseyin’le, Kaddafi?

Yakın tarih bilsek bize bu kâfi.

Kudurdukça kuduruyor Selefi,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

İsrail’i saldırttınız Lübnan’a,

Afganistan teslim oldu İhvan’a,

Suriye’yi çevirdiniz virana,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Denizde su alsa yüzer mi gemi?

İçişleri; her ülkenin mahremi…

Karışıp da bölmeyesin Ülkemi,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Uzak dursun emperyalist sermaye,

Daha fazla sömürmektir tek gaye,

Müttefikim olmanız boş hikâye,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Hurafeye batırılmış bir din’le,

Cehalete çanak tutan Bilgin’le,

Birlik olup işbirlikçi hainle,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

Tarihini bilsem bile birebir,

Binde/bir’in zor anlatır Bindebir,

Sizde amaç demokrasi değildir,

Sakın bize demokrasi getirme!

 

14.07.2021 – (4+4+3)

Ozan Bindebir